Algemene Voorwaarden

 

Onze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 6 juni ’18.


Artikelen
1. Definities
2. Algemeen
3. Identiteit
4. De prijs
5. Het plaatsen van een bestelling
6. Overeenkomst
7. Betalingen
8. Leveringen
9. Retour sturen
10. Terugbetaling na retour sturen
11. Privacy
12. Garantie
13. Afbeeldingen en productspecificaties
14. Overmacht
15. Klachten
16. Geschillenregeling


1. Definities
1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden met betrekking tot zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
2. Ondernemer: Archive Studio Amsterdam.
3. Dag: kalenderdag.

2. Algemeen
1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Archive Studio Amsterdam.
2. Er kan enkel van de Algemene Voorwaarden worden afgeweken indien dit nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Hierbij blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht.

3. Identiteit
1. Naam van het bedrijf: Archive Studio Amsterdam
2. Online store: archivestudio.nl
3. Locatie & retouradres: Rembrandtlaan 38, 2172 DE Sassenheim, Nederland
4. Telefoonnummer: +34 636 93 49 46
5. Emailadres: info@archivestudio.nl
6. Kamer van Koophandel: 68109539
7. BTW nummer: NL857306054B01

4. De prijs
1. Alle op de website genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief de in Nederland wettelijk vastgestelde omzetbelasting (BTW).
2. De prijzen worden binnen de looptijd van een aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3. Daarnaast zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

5. Het plaatsen van een bestelling
1. Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden van Archive Studio Amsterdam.

6. Overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen Archive Studio Amsterdam en de consument komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door de ondernemer op haalbaarheid is beoordeeld.
2. De ondernemer behoudt het recht om zonder opgave van reden bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending wordt voltrokken na vooruitbetaling.

7. Betalingen
1. De bestellingen worden uitsluitend verzonden nadat deze vooraf zijn betaald. Betaling is mogelijk via iDEAL, PayPal, Creditcard of bankoverschrijving.

8. Leveringen
1. Archive Studio Amsterdam levert de producten zolang de voorraad strekt. De ondernemer zal de consument tijdig informeren over eventuele tekorten.
2. De bestellingen worden uitsluitend verzonden nadat deze vooraf zijn betaald. Zodra de ondernemer de bestelbevestiging en betaling heeft ontvangen, levert de ondernemer de producten volgens het onderstaande schema. Deze informatie is ook terug te vinden op de website.

Nederland:

Nadat de bestelbevestiging en betaling binnen zijn leveren wij de producten binnen 3-5 werkdagen.
Gratis verzenden bij een bestelling van 50€ of meer en 6,50€ voor bestellingen onder de 50€.

Europa zone 1:

Nadat de bestelbevestiging en betaling binnen zijn leveren wij de producten binnen 3-6 werkdagen.
Gratis verzenden bij een bestelling van 100€ of meer en 10€ voor bestellingen onder de 100€.

Europa zone 1 omvat: België, Denemarken (excl. Faeröer Eilanden en Groenland), Duitsland, Frankrijk, (incl. Corsica en Monaco), Italië (excl. San Marino en Vaticaanstad), Luxemburg, Oostenrijk, Spanje (incl. Balearen, excl. Canarische Eilanden), Verenigd Koninkrijk (excl. Gibraltar en de Kanaaleilanden), Zweden.

Europa zone 2:

Nadat de bestelbevestiging en betaling binnen zijn leveren wij de producten binnen 4-7 werkdagen.
Gratis verzenden bij een bestelling van 150€ of meer en 15€ voor bestellingen onder de 150€.

Europa zone 2 omvat: Alle andere Europese landen (excl. Rusland).

Wereld:

Nadat de bestelbevestiging en betaling binnen zijn leveren wij de producten binnen 4-15 werkdagen.
Gratis verzenden bij een bestelling van 200€ of meer en 20€ voor bestellingen onder de 200€.

Extra informatie over de zendingen
- De verzendingen worden uitgevoerd door PostNL of DHL. Bij pakketpost ontvangt u een track & trace code.
- We willen u er op attenderen dat indien de u zich niet in het land van verzending bevindt, u zelf aansprakelijk bent voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

3. Alle op de website en in de Algemene Voorwaarden genoemde termijnen van verzendingen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
4. Er kunnen periodes voorkomen waarbij verzendingen worden uitgesteld, bijvoorbeeld in het geval van een eventuele vakantie. Dit zal dan tijdig op de website worden vermeld.
5. De ondernemer is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de consument gebruik te maken van derden, in dit geval transporteurs.
6. De verzendingen worden bij de ondernemer uitgevoerd door PostNL of DHL.
7. Bij pakketpost ontvangt de consument een track & trace code.
8. Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is koper zelf aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
9. Indien de consument aan de ondernemer opgave doet van een adres is de ondernemer gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de consument een nieuw adres doorgeeft.

9. Retour sturen
1. Nadat de consument het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de consument de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van dit artikel, de overeenkomst met Archive Studio Amsterdam te ontbinden.
2. De consument hoeft geen reden voor het ontbinden van de overeenkomst op te geven.
3. De consument dient de het product in de juiste en ongeschonden verpakking, na overleg met de ondernemer, volgends de hieronder en op de website genoemde stappen terug te sturen:

Voorwaarden van retours
Binnen 14 dagen, rekenend vanaf de datum dat u de producten heeft ontvangen, kunnen de producten zonder problemen worden geruild of omgewisseld. Wanneer de producten in ongebruikte en originele staat zijn teruggestuurd en ontvangen zullen wij een terugbetaling doen en/of het desbetreffende product omwisselen.

Voor retour sturen volgt u deze stappen:

- Registreer je retour: Stuur een mail naar info@archivestudio.nl met het nummer van de bestelling, een beschrijving van de artikelen en de reden van retour (indien u dat wilt aangeven). In het geval dat u een item wilt omwisselen, geef dan duidelijk aan welke artikelen u waarvoor wilt wisselen.

- Voorbereiding van uw pakket: Vul het Archive Studio Amsterdam retouren formulier volledig in en voeg deze toe aan het pakket. Stop de artikelen terug in de originele verpakking, inclusief eventuele opvul materialen (bijvoorbeeld piepschuim) en plak het pakket goed dicht met tape. De producten moeten in originele staat bij ons aankomen, dus let goed op bij het inpakken van de items.

- Terugsturen: Selecteer een transporteur naar keuze en stuur het pakket naar het onderstaande adres. Voor de veiligheid raden wij u aan een zending te maken met tracking nummer (track & trace). De verantwoordelijkheid en kosten voor het retour sturen liggen bij uzelf.

Archive Studio Amsterdam / RETOUR
Rembrandtlaan 38
2172 DE Sassenheim
Nederland

4. De consument draagt zelf de verantwoordelijkheid voor onbeschadigde ontvangst door de ondernemer van een retourzending.
5. De ondernemer behoudt zich het recht om geretourneerde producten te weigeren of om een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de consument (anders dan die van de ondernemer of de leverancier van het product) is beschadigd.
6. Indien een product retour wordt gestuurd en naar het oordeel van de ondernemer schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant is te wijten of anderszins voor risico van de consument komt, zal de ondernemer de consument hier schriftelijk (via brief of email) van op de hoogte brengen.
7. De ondernemer heeft het recht de waardevermindering van het artikel als gevolg van schade van het aan de consument terug te betalen bedrag in te houden.
8. De verantwoordelijkheid en kosten voor het retour sturen liggen bij de consument.

10. Terugbetaling na het retour sturen
1. Reeds door de consument gedane betaling (exclusief eventuele kosten voor de heenzending) zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) dagen nadat Archive Studio Amsterdam het in artikel / de artikelen in originele staat heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de consument worden teruggestort.

11.1 Privacy
1. Archive Studio Amsterdam respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en de persoonlijke informatie zal dan ook vertrouwelijk worden behandeld.
2. Wij willen graag open zijn over de gegevens die wij in ons systeem verzamelen. In het geval dat u uw persoonsgegevens zou willen inzien, verwijderen of veranderen dan kunt u contact opnemen: info@archivestudio.nl

11.2 Privacy - bij aankopen en verzendingen middels de webshop
1. Wanneer u een online aankoop doet, wordt er gevraagd naar de volgende gegevens; uw adres, uw emailadres en uw telefoonnummer. Deze informatie bewaren wij om eventuele informatie over de verzending te kunnen verstrekken.
2. Om de producten te verzenden deelt Archive Studio Amsterdam de gegevens van de consument met de transporteur die de levering zal verzorgen. Deze gegevens mag de transporteur enkel voor deze doeleinden gebruiken.

11.3 Privacy - nieuwsbrief
1. Indien de consument op de hoogte wil blijven van nieuwe items, aanbiedingen en evenementen kan de consument zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.
2. Archive Studio Amsterdam verzamelt uw naam, adres en mailadres. Deze gegevens zijn nodig voor de registratie.
3. Onderaan iedere nieuwsbrief heeft de consument de mogelijkheid om zich af te melden voor de nieuwsbrief. De gegevens worden dan ook zo snel mogelijk verwijderd uit het mailbestand.

12. Garantie
1. Alle Archive Studio Amsterdam producten komen met een garantie van twee jaar op fabricagefouten.
2. Alle Archive Studio Amsterdam producten zijn handgemaakt en we willen de consument er attent op maken dat kleine imperfecties voor kunnen komen. Vanwege temperatuurverschillen in de oven kunnen er ongelijkheden ontstaan in afmetingen en kleur.
3. Mocht een van de producten afwijken in kleur of afmeting en mocht de consument daar niet tevreden over zijn, dan kan de consument binnen de gestelde voorwaarden onder artikel 9 (Retour sturen) contact opnemen met de ondernemer. De ondernemer zal kijken of hij een passend item kan bieden.
4. De garantie dekt geen veroudering van het product bij normaal gebruik zoals krassen en vlekken.

14. Afbeeldingen en productspecificaties
1. Alle foto’s en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van Archive Studio Amsterdam (www.archivestudio.nl) zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

15. Overmacht
1. Archive Studio Amsterdam is niet aansprakelijk indien verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan; vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van de ondernemer.
2. In het geval van overmacht is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geen geval is de ondernemer gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

16. Klachten
1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen serieus in behandeling worden genomen door Archive Studio Amsterdam.
2. De consument dient een klacht schriftelijk, per brief of email kenbaar te maken bij de ondernemer.
3. De ondernemer streeft er naar de klacht binnen veertien (14) dagen op te lossen. De ondernemer zal de consument hierover schriftelijk (via brief of email) op de hoogte brengen.
4. De consument dient de ondernemer in ieder geval vier (4) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat ontvankelijk is voor de geschillenregeling.

17. Geschillenregeling
1. Op overeenkomsten tussen Archive Studio Amsterdam en de consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.



(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2022 archivestudio.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel